Havinghastraat 23, 1817 DA Alkmaar
KvK: 37053659
MVO

Wij doen aan duurzaam schoonmaken

Net als veel andere bedrijven ziet Victoria de noodzaak en de voordelen in van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Wij houden rekening met de effecten van onze bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Duurzaam ondernemen is bij Victoria niet zomaar een loze kreet. We kiezen ervoor om mee te werken aan een schonere en duurzame wereld, door duurzaam schoon te maken. Ook mensen die moeite hebben om aan het werk te komen, krijgen daarbij een kans!

Het milieu kunnen we maar één keer sparen

Bij schoonmaakbedrijf Victoria denken we aan de toekomst. Het milieu kunnen we maar één keer sparen en dat is precies wat we willen doen. Wij werken mee aan een schonere wereld door duurzaam schoon te maken. Onze dienstverlening voldoet dus volledig aan de eisen voor een duurzaam schoonmaakbedrijf, zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – voorheen AgentschapNL – deze heeft omschreven. Een onderdeel van duurzaam schoonmaken is onze ISO 14001 certificering, die aantoont dat onze organisatie streeft naar het voorkomen van milieuschade en laat zien dat wij in staat zijn onze milieuprestaties continu te verbeteren. Zo bent u als opdrachtgever ervan verzekerd dat wij ons steentje bijdragen aan een beter milieu.

Een kans voor iedereen

Niet iedereen kan zomaar participeren op de arbeidsmarkt. Er zijn talloze kwetsbare groepen mensen die graag willen werken, maar voor wie de drempel om aan het werk te gaan simpelweg te hoog is. Victoria helpt deze mensen om weer met beide benen in de maatschappij te staan. Zo werken we samen met het UWV om mensen met een Wajong-indicatie aan een baan te helpen. Deze jongeren hebben al vroegtijdig te maken met arbeidsongeschiktheid vanwege een psychische, fysieke of sociaal-emotionele beperking. Toch willen zij vaak wel aan het werk. Wij bieden die kans. Dit doen we ook voor mensen met een indicatie voor de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Wij bieden hen een reguliere arbeidsbetrekking en een opleiding. Zo vergroten we hun kans van slagen in de maatschappij.

Maatschappelijk betrokken in de regio

Sociale en maatschappelijke betrokkenheid vinden wij erg belangrijk, met name in de regio. Om dit kracht bij te zetten, ondersteunt Victoria verschillende initiatieven en verenigingen in Noord-Holland. Enkele voorbeelden zijn:

  • AFC ‘34
  • Theater de Vest
  • Kolping Boys
  • KZVB
  • Vrienden van de Brijder