Blog – Innoveren is uitproberen

20 januari 2017

Innoveren is uitproberen

Hunkering naar innovatie
Iedereen in onze branche hunkert naar vernieuwingen. Innovatie impliceert immers vooruitgang, oplossingen voor bestaande uitdagingen, een verbeterde efficiency en/of het realiseren van extra waarde voor opdrachtgevers. Naast een goed idee is een proeftuin nodig om plannen in de praktijk te toetsen op haalbaarheid, toegevoegde waarde en effect op de bedrijfsvoering. Zo’n proeftuin lijkt binnen onze branche vaak lastig te realiseren. Innoveren is namelijk onlosmakelijk verbonden met risico nemen: om nieuwe ideeën in de praktijk vorm te geven, moet je ze nu eenmaal eerst uitproberen. Er is ruimte nodig voor experimenteren én de mogelijkheid om te (mogen) falen. Onze branche kenmerkt zich in mijn optiek echter vaak door de focus op het uitbannen van mislukkingen, terwijl je deze naar mijn mening juist moet omarmen en als leermateriaal gebruiken.

Bewijslast
Doordat innovaties nog onvoldoende zijn uitgevoerd, ontstaan beperkte innovatie-ervaringen en zijn inschrijvers niet of minder in staat de feitelijke bijdrage te bewijzen of becijferen. Bij aanbestedingsmethodieken als BVP beperkt het ontbreken van deze “bewijslast” de ruimte voor innovatie. Het bewijs van ervaring is bij de beoordeling van de inschrijving juist een belangrijk gunningscriterium. Oftewel: een gemiste “kans” in het dossier. Binnen de branche zijn wij aan de andere kant vaak ook té terughoudend om onze opdrachtgevers te vragen naar ruimte om te proberen. Niet alleen bij aanbestedingen, ook tijdens de uitvoering van het contract. We mogen best meer vragen en vooral meer durven!

Missie
Mijn persoonlijke missie voor 2017 is het zoeken naar die bestaande en nieuwe opdrachtgevers die samen met ons willen innoveren. Samen van eventuele mislukkingen willen leren, samen deze mislukkingen willen ombuigen naar successen en vooral de successen willen vieren. Wie doet er mee?

Wie?
Pieter Grootjes is commercieel directeur van Victoria en gastblogger van Service Management. Dit is hét vakblad voor iedereen betrokken bij, of werkzaam in de schoonmaakbranche. Ieder kwartaal schrijft Pieter een inspirerend blog over het wel en wee binnen onze branche. Op een positieve en prikkelde wijze geeft hij de lezers inspiratie en zet aan tot denken over een actueel onderwerp. Klik hier voor de volledige publicatie.

Volg ons op social media

© Victoria Schoonmaakbedrijf