Purmerendse Scholengroep kiest voor Dolmans en Victoria

15 juli 2014

De Purmerendse ScholenGroep (PSG)  is een stichting waarin zes scholen samenwerken. Samen verzorgen zij een breed aanbod van voortgezet onderwijs voor de regio Waterland en omliggende gemeenten.

De PSG bestaat uit het Jan van Egmond Lyceum (havo, vwo, gymnasium), het Da Vinci College (havo, vwo, tweetalig vwo), SG Nelson Mandela (mavo, mavo/havo), SG Antoni Gaudí (mavo, mavo/havo), SG Gerrit Rietveld (beroepsgericht vmbo, basis en kader) en SG W.J. Bladergroen (praktijkonderwijs, vmbo-lwoo, internationale schakelklas).

Met ingang van 18 augustus 2014 verzorgen Dolmans en Victoria het schoonmaakonderhoud van de locaties van de Purmerendse Scholengroep. De totale opdracht beslaat zo’n 39.000 m² dagelijks schoon te houden oppervlak.

Het aanbestedingstraject, begeleid door adviesbureau Verhoeven en Partners bestond uit twee percelen gericht op het specifieke onderwijs per perceel. De aanbesteding vond plaats op basis van economisch meest voordelige inschrijving. De overeenkomst is aangegaan voor een looptijd van drie jaar met de optie tot zesmaal verlenging voor de duur van één jaar. Voor meer informatie over de betrokken partijen:

www.psg.nl
www.dolmans.com
www.victoriaschoonmaak.nl
www.verhoevenadviesbureau.nl


Op de foto v.l.n.r. dhr. C.J. Schouten (Directeur – bestuurder PSG) en dhr. P. Wildschut (algemeen Directeur Schoonmaakbedrijf Victoria).

Volg ons op social media

© Victoria Schoonmaakbedrijf