Agora

Een frisse start met Victoria Schoonmaak
Vanaf 1 oktober kom je Victoria tegen als de schoonmaakleverancier binnen de scholen van Agora.


Jouw tevredenheid over onze dienstverlening is voor ons enorm belangrijk. Dit bereiken wij door focus op de volgende speerpunten:

Zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.
Alle doelen op gebied van kwaliteit en omgangsvormen zijn in overleg met Agora vastgelegd. Wij zien erop toe dat al onze medewerkers hun werk uitvoeren met die doelen in hun achterhoofd: Door interne audits – en het waar nodig nemen van verbeterstappen- borgen wij dat het werk daadwerkelijk op de afgesproken wijze wordt uitgevoerd.

Onze mensen, onze kracht.
Gelukkige, vakbekwame schoonmakers leveren hoge kwaliteit en zorgen dat jij tevreden bent over onze dienstverlening. Daarom zorgen wij goed voor onze mensen. Onze medewerkers worden altijd goed ingewerkt en zijn in het bezit van een branche-erkend vakdiploma. Zij krijgen genoeg tijd om hun werk goed uit te voeren en worden daarbij intensief gecoacht. Dit zorgt voor tevreden en betrokken medewerkers en uiteindelijk betere kwaliteit van dienstverlening.

Minimale milieu impact.
De wijze waarop wij onze dienstverlening inrichten, draagt actief bij aan een prettige, gezonde en veilige werkomgeving. De materialen en middelen die wij gebruiken hebben een minimale impact op het milieu zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit.


Nieuw gezicht.
XX wordt uw rayonmanager. XX is zeer gemotiveerd om samen met onze medewerkers, vanaf 1 januari voor de afgesproken kwaliteit te zorgen binnen Agora.


Informatie Victoria.
Victoria is een schoonmaakbedrijf gevestigd in Alkmaar en Amstelveen. Dagelijks zijn ruim 800 Victorianen druk met het schoonhouden van meer dan 1.000.000 m² aan vloeroppervlak. Kijk voor meer informatie over Victoria op www.victoriaschoonmaak.nl.

Contact?
Als u vragen of opmerkingen heeft over onze dienstverlening, mailt u dan naar: XX

Volg ons op social media

© Victoria Schoonmaakbedrijf