Duurzaam schoonmaken met Victoria
Samen werken aan een schonere wereld

Bij Victoria hebben we inclusief werkgeverschap hoog in het vaandel staan en bieden we iedereen een kans op een carrière in de schoonmaakbranche, ook mensen die door uiteenlopende redenen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

De meerwaarde van diversiteit in de organisatie zorgt ervoor dat werknemers hun mogelijkheden en talenten optimaal kunnen benutten. Zij kunnen zich bij ons blijven ontwikkelen door op maat gemaakte cursussen, zoals de basiscursus schoonmaak, specialistische reiniging en taaltrajecten zodat onze medewerkers gemotiveerd blijven en wij met elkaar een langdurige relatie opbouwen.

Duurzaam schoonmaken met Victoria
Samen werken aan een schonere wereld

Bij Victoria hebben we inclusief werkgeverschap hoog in het vaandel staan en bieden we iedereen een kans op een carrière in de schoonmaakbranche, ook mensen die door uiteenlopende redenen een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.

De meerwaarde van diversiteit in de organisatie zorgt ervoor dat werknemers hun mogelijkheden en talenten optimaal kunnen benutten. Zij kunnen zich bij ons blijven ontwikkelen door op maat gemaakte cursussen, zoals de basiscursus schoonmaak, specialistische reiniging en taaltrajecten zodat onze medewerkers gemotiveerd blijven en wij met elkaar een langdurige relatie opbouwen.

Bij Victoria krijgt iedereen een kans

Inclusief werkgeverschap zorgt ervoor dat mensen een goede start op de arbeidsmarkt hebben. Met de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en door een nauwe samenwerking met het UWV, diverse Gemeentes en Sociaal Ontwikkel Bedrijven bereiken wij nog meer mensen die onder deze doelgroep vallen. Door goede begeleiding en ondersteuning op de werkvloer zijn wij een aantrekkelijke werkgever. 

Duurzaam schoonmaken Victoria

Sustainable Development Goals

Goed zijn voor elkaar en de wereld is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Om thema’s zoals armoede, het klimaat en gelijke kansen structureel aan te pakken, spraken de Verenigde Naties (VN) in 2000 voor het eerst acht ontwikkelingsdoelen voor de hele wereld af. 

In navolging op deze Millenniumdoelen zijn de SDG’s (Sustainable Development Goals) tot stand gekomen. Bij Victoria omarmen we deze doelen. Concreet houdt dit in dat we de keuzes in onze bedrijfsvoering altijd langs de SDG’s leggen. Hiermee borgen wij dat ook de onderdelen die minder impactvol zijn toch voldoen aan die doelstellingen.

SDG 8 | Eerlijk werk en economische groei

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een schone, veilige en duurzame omgeving om in te leven en werken. Eerlijk werk en economische zekerheid zijn basisvoorwaarden voor een goed leven. Naast dat dit noodzakelijk is voor een goede levensstandaard, is het een voorwaarde voor economische en ecologische groei van de samenleving. 

Onze medewerkers zijn ons kapitaal. Meer dan 90% van onze bedrijfskosten zijn personeel gerelateerd. Iedereen mag bij ons schoonmaken ongeacht nationaliteit, leeftijd, ervaring of opleidingsniveau. Bij Victoria bieden wij die springplank naar de arbeidsmarkt. Daarbij hebben wij extra oog voor persoonlijke ontwikkeling zoals taalvaardigheid en vakkennis.

SDG 12 | Verantwoorde consumptie en productie

Onze dienstverlening is tevens zo ingericht dat wij bijdragen aan een schone wereld die we met een gerust hart kunnen doorgeven aan de volgende generatie. Door duurzamer gebruik te maken van grondstoffen, verkleinen we onze afhankelijkheid en voetafdruk. Zo houden we met elkaar de aarde leefbaar. 

Onze maatregelen hiervoor raken ook de doelen: ‘Schoon water en sanitair’, ‘Leven in water’ en ‘Leven op het land’.

Wij verkleinen onze voetafdruk, verspilling en restafval. Zo ontlasten we het milieu en bevorderen we circulariteit. 

SDG 13 | Klimaatactie

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan hebben de deelnemende landen van de VN een klimaatakkoord afgesproken. Doel hiervan is het terugdringen van fossiele energiebronnen en deze vervangen voor duurzame energie. Daarom wekken wij voor een groot deel eigen stroom op met zonnepanelen en voorzien in onze restbehoefte met 100% groene stroom. Onze medewerkers vervoeren zich hoofdzakelijk per fiets of ov en de overige kilometers rijden wij met A- en B-label auto’s. Zo verankeren wij duurzaamheid in onze dienstverlening en hiervoor kregen wij in mei 2020 een bronzen EcoVadis-medaille.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Volg ons op social media

© Victoria Schoonmaakbedrijf