Duurzaam schoonmaken met Victoria
Samen werken aan een schonere wereld

Goed zijn voor elkaar en de wereld is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Om thema’s zoals armoede, het klimaat en gelijke kansen structureel aan te pakken, spraken de landen van de Verenigde Naties (VN) in 2000 daarom voor het eerst acht ontwikkelingsdoelen voor de hele wereld af. Deze ontwikkelingsdoelen, ook wel Millenniumdoelen genoemd, liepen tot 2015.

Duurzaam schoonmaken met Victoria
Samen werken aan een schonere wereld

Goed zijn voor elkaar en de wereld is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Om thema’s zoals armoede, het klimaat en gelijke kansen structureel aan te pakken, spraken de landen van de Verenigde Naties (VN) in 2000 daarom voor het eerst acht ontwikkelingsdoelen voor de hele wereld af. Deze ontwikkelingsdoelen, ook wel Millenniumdoelen genoemd, liepen tot 2015.

Sustainable Development Goals

In navolging op deze Millenniumdoelen zijn de SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) tot stand gekomen. Deze SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken en lopen nog tot 2030. Bij Victoria omarmen we deze doelen. Concreet houdt dit in dat we de keuzes in onze bedrijfsvoering altijd langs de SDG’s doelen leggen en zoeken naar de meest duurzame oplossingen. Hiermee borgen wij dat ook de onderdelen die minder impactvol zijn toch voldoen aan die doelstellingen.

SDG 8 | Eerlijk werk en economische groei

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een schone, veilige en duurzame omgeving om in te leven en werken. Eerlijk werk en economische zekerheid zijn basisvoorwaarden voor een goed leven. Naast dat dit noodzakelijk is voor een goede levensstandaard, is het een voorwaarde voor economische en ecologische groei van de samenleving. 

Onze medewerkers zijn ons kapitaal. Meer dan 90% van onze bedrijfskosten zijn personeel gerelateerd. Iedereen mag bij ons schoonmaken ongeacht nationaliteit, leeftijd, ervaring of opleidingsniveau. Bij Victoria bieden wij die springplank naar de arbeidsmarkt. Daarbij hebben wij extra oog voor persoonlijke ontwikkeling zoals taalvaardigheid en vakkennis.

SDG 12 | Verantwoorde consumptie en productie

Onze dienstverlening is tevens zo ingericht dat wij bijdragen aan een schone wereld die we met een gerust hart kunnen doorgeven aan de volgende generatie. Door duurzamer gebruik te maken van grondstoffen, verkleinen we onze afhankelijkheid en voetafdruk. Zo houden we met elkaar de aarde leefbaar. 

Onze maatregelen hiervoor raken ook de doelen: ‘Schoon water en sanitair’, ‘Klimaatactie’, ‘Leven in water’ en ‘Leven op het land’.

Wij verkleinen onze voetafdruk, verspilling en restafval. Zo ontlasten we het milieu en bevorderen we circulariteit. 

SDG 13 | Klimaatactie

Om de opwarming van de aarde tegen te gaan hebben de deelnemende landen van de VN een klimaatakkoord afgesproken. Doel hiervan is het terugdringen van fossiele energiebronnen en deze vervangen voor duurzame energie. Daarom wekken wij voor een groot deel eigen stroom op met zonnepanelen en voorzien in onze restbehoefte met 100% groene stroom. Onze medewerkers vervoeren zich hoofdzakelijk per fiets of ov en de overige kilometers rijden wij met A- en B-label auto’s. Zo verankeren wij duurzaamheid in onze dienstverlening en kregen hiervoor in mei 2020 een bronzen EcoVadis-medaille.

Inclusief en divers werkt

Bij Victoria vindt iedereen een plezierige en nuttige werkplek. Ook wanneer er bij aanvang wat afstand te overwinnen valt. Wij benutten de meerwaarde van diversiteit en zorgen ervoor dat werknemers hun mogelijkheden en talenten optimaal benutten, wat het startpunt ook is.

Door inclusief werkgeverschap krijgen onze collega’s een goede start op de arbeidsmarkt.  Medewerkers ontwikkelen zich door op maat gemaakte vakopleidingen, taaltrajecten en persoonlijke coaching. Zo zorgen wij voor een vliegende start van werken in de schoonmaakbranche voor iedereen.

Wij kiezen dus bewust voor inclusie en diversiteit in onze teams. De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO), nauwe samenwerking  met het UWV/Gemeentes en Sociaal Ontwikkel Bedrijven helpen ons om de toekomstige collega’s te bereiken. Zo bieden wij voor iedereen een carrière in onze branche om duurzaam bij te dragen aan een schone omgeving voor onze opdrachtgevers.

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?
Volg ons op social media

© Victoria Schoonmaakbedrijf