Duurzaam schoonmaken met Victoria

De noodzaak en de voordelen van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn evident. Wij houden rekening met de effecten van onze bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Schoonmaakbedrijf Victoria kiest ervoor om mee te werken aan een schonere en duurzame wereld, door duurzaam schoon te maken. Ook mensen die moeite hebben om aan het werk te komen, krijgen bij ons een kans!

Bij schoonmaakbedrijf Victoria denken we aan de toekomst. Onze dienstverlening voldoet volledig aan de eisen voor een duurzaam schoonmaakbedrijf, zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – voorheen AgentschapNL – deze heeft omschreven. Onderdeel van duurzaam schoonmaken is onze ISO 14001 certificering, die aantoont dat onze organisatie streeft naar het voorkomen van milieuschade en laat zien dat wij in staat zijn onze milieuprestaties continu te verbeteren. Zo bent u er als opdrachtgever van verzekerd dat wij ons steentje bijdragen aan een beter milieu.
Maatschappelijk
betrokken
Er zijn kwetsbare groepen mensen die graag willen werken, maar voor wie de drempel om aan het werk te gaan te hoog is. Victoria werkt samen met het UWV om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren met een Wajong-indicatie aan werkervaring, een baan en opleiding te helpen (social return). Zo vergroten we hun kans van slagen en participatie in de maatschappij. Sociale en maatschappelijke betrokkenheid vinden wij erg belangrijk. Om dit kracht bij te zetten, ondersteunt Victoria verschillende initiatieven en verenigingen.
Volg ons op social media

© Victoria Schoonmaakbedrijf